vị trí hiện tại:trang đầu >khám phá >tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1

tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam nữ xấp xỉ 1 1

2022-12-06 20:00:33 [điểm nóng] nguồn:mu có bao nhiêu danh hiệu

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ chiều 4/11, nhiều câu hỏi liên quan đến công tác cán bộ được đặt ra.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật chiếm 1% 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

ĐB Phạm Văn Hòa - Đồng Tháp cho rằng thời gian qua không ít cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận. 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

“Với tư cách tư lệnh ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong công tác cán bộ thuộc thẩm quyền về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xin Bộ trưởng cho biết nhận xét vấn đề này, đâu là nguyên nhân và giải pháp?”, ĐB Hòa đặt vấn đề.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Trả lời, Bộ trưởng Nội vụ cảm ơn ĐB Hòa đã có câu hỏi “rất thời sự” và cho biết, tổng hợp từ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có trường hợp phải xử lý hình sự. 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng

Với cán bộ, công chức, viên chức, phải xử lý kỷ luật hơn 20.300 người, trong số này cũng có người bị xử lý hình sự. 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

“Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật chiếm 1% trên tổng số cán bộ công chức, viên chức. Đây cũng là con số lớn nhất từ trước đến này”, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Từ thực trạng này, tư lệnh ngành Nội vụ cho rằng, thời gian tới, phải tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm theo tinh thần tăng cường và chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm quy định phòng chống tham nhũng và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Bộ Nội vụ sẽ tham mưu, ban hành nghị định về đạo đức công vụ để siết chặt hơn nữa kỷ cương đạo đức công vụ. 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, điều này nhằm bảo đảm đồng bộ quy định của Đảng với các quy định của Nhà nước xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên công chức, viên chức trong sạch, phục vụ nhân dân.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Thu hút gần 3.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Nhấn mạnh trọng dụng nhân tài và dùng người cũng là quy luật trị quốc muôn đời từ trước nay, ĐB Lê Thanh Vân – Cà Mau nhắc lại ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 14 về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đột phá vì lợi ích chung. 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

“Bộ trưởng Nội vụ đã tham mưu, đề xuất gì với Chính phủ, Thủ tướng để biến chủ trương này thành pháp luật, tức là biến thành các quy tắc sử sự có tính bắt buộc chung trong toàn bộ máy Nhà nước?”, ĐB chất vấn.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà
ĐB Lê Thanh Vân – Cà Mau

Trả lời, Bộ trưởng Nội vụ cho biết đây là nội dung bộ đang quan tâm, trong đó có vấn đề trọng dụng nhân tài gắn với bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đột phá vì lợi ích chung.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Tư lệnh ngành nội vụ cho hay, trọng dụng nhân tài là yếu tố truyền thống của dân tộc ta từ trước đến nay. Quan điểm nhất quản của Đảng, Nhà nước ta về thu hút, trọng dụng nhân tài đã thể hiện rõ trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng, chỉ thị… nhất là Đại hội XIII nhấn mạnh về vấn đề này.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Nhìn ra thế giới, nhiều nước đã làm nên kì tích phát triển đất nước họ bằng chính nhân tài. Như Nhật, Hàn, Trung Quốc, Singapore… Họ đều. chú trọng đến thu hút và trọng dụng nhân tài.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 140, triển khai thực hiện từ 2018 đến nay.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Tuy nhiên Bộ trưởng cũng nhìn nhận "thu hút chưa nhiều". Cụ thể mới thu hút 258 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học nhưng quan trọng là các địa phương rất chú trọng vấn đề này. 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Điển hình Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… căn cứ chủ trương của Đảng thông qua HĐND đã xây dựng hệ thống chính sách phù hợp để trọng dụng thu hút được nhân tài.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Qua đó, các địa phương đã thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ gần 3.000 người.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

"Thực tiễn còn quá ít ỏi để số lượng này làm việc trong khu vực công. Cho nên trong thời gian tới, căn cứ vào chủ trương của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII, Bộ Nội vụ đang xây dựng chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài, có cơ chế chính sách hấp dẫn và tốt hơn", bà Trà cho hay.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Hiện nay Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến bộ ngành, Thủ tướng đang đôn đốc để năm tới có nghị định tổng thể, bao quát, trong đó có tinh thần thu hút theo Nghị định 140 để làm sao có bộ chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

Cùng với đó, Bộ trưởng cho biết, đương nhiên có nội dung khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đột phá vì lợi ích chung theo kết luận 14 của Bộ Chính trị. 

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântà

“Đây là việc các ĐB đang mong đợi, chúng ta chưa có hành lang pháp lý về vấn đề này, trong khi thể chế của chúng ta có những mặt chưa đồng bộ, đảm bảo đầy đủ các yếu tổ để cán bộ làm. Chúng tôi đang tập trung xây dựng Nghị định về nội dung này để cụ thể hóa kết luận của Bộ Chính trị", Bộ trưởng Nội vụ nói.

ộtrưởngNộivụSẽcóbộchínhsáchthuhúttrọngdụngnhântàBộ trưởng Nội vụ thừa nhận ĐB nêu đúng về nghịch lý lương viên chức các đơn vị sự nghiệp chưa được 3 triệu, thấp hơn lương tối thiểu vùng thấp nhất 3,25 triệu. Thậm chí cộng cả phụ cấp công vụ vào vẫn thấp hơn.

(chỉnh sửa:Hiểu biết)

    bài báo đề xuất
    đọc nóng